Documenten

Geachte ouder/verzorger/belangstellende,

Hier staat een aantal documenten die informatie over de school geven.

Door op de naam te klikken opent het document als PDF. Hiervoor heeft u een pdf reader, zoals Acrobat Reader of Foxit Reader nodig.

Overall rapportage oudertevredenheid Pieter Brueghelschool

Overall rapportage leerlingtevredenheid Pieter Brueghelschool

Locatierapportage oudertevredenheid Pieter Breughelschool

Locatierapportage leerlingtevredenheid Pieter Breughelschool

Inschrijven nieuwe leerlingen:

Vooraf aan de inschrijving van nieuwe leerlingen vindt een kennismakingsgesprek plaats. Om een afspraak te maken ( zo rond de derde verjaardag van uw kind) kunt u een mailtje sturen naar de locatie van uw voorkeur of even bellen. Tijdens het gesprek krijgt u informatie over de school, onze visie en onze manier van werken en u krijgt een rondleiding door de school. Uw kind is van harte uitgenodigd mee te komen; het is erg leuk om de school door de ogen van uw kind te bekijken!

Om uw kind daarna aan te melden op onze school moet u het onderstaand digitale inschrijfformulier volledig invullen en een bewijs van het sofinummer (of bsn nummer) van uw kind bijvoegen ( kopie zorgpas of kopie brief van de gemeente). U krijgt een ontvangstbevestiging via de mail toegestuurd.

Een maand voor de 4-de verjaardag van uw kind krijgt u een kaartje thuisgestuurd, gericht aan uw kind, waarop staat in welke klas en bij welke leerkracht(en) uw kind geplaatst is, wanneer hij/ zij kan starten met het wennen. Er zijn 10 wenochtenden of 5 wendagen direct voorafgaande aan de dag dat uw kind 4 jaar wordt.

Bij de aanmelding van jongere broertjes of zusjes kunt u volstaan met het invullen en terugsturen van het digitale inschrijfformulier.

Wilt u uw kind(eren) aanmelden op de Pieter Brueghelschool, maak dan een afspraakvoor een gesprek:

- directie@pieterbrueghelschool.nl

- aanmeldingsformulier

informatiebrief voor ouders