MR

 

De MR van de Pieter Brueghelschool bestaat uit de volgende personen:

Ouders locatie Bauerstraat

Team

Afvaardiging in de GMR

 

 

Emailadres MR: mr@pieterbrueghelschool.nl

 

Notulen vergaderingen:    oktober 2016       november 2016

                                                         februari 2017       mei 2017 

                                                         september 2017

MR documenten