| - ouderraad.jpg

Informatie over de ouderraad (OR)
Wij vinden het als ouders belangrijk dat onze kinderen met plezier naar school kunnen gaan. De ouderraad zorgt daarom voor een aantal extra activiteiten die de sfeer op school positief kunnen beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportdagen, toneel, schoolontbijt, sinterklaas enz. We gebruiken daarvoor de jaarlijkse ouderbijdrage. Het bestuur van de OR ziet toe op een juiste besteding van deze gelden en coördineert de contacten tussen de verschillende commissies en de schooldirectie. Elk najaar legt het bestuur in een ledenvergadering verantwoording af aan de (andere) ouders over de extra activiteiten en bestedingen die hebben plaatsgevonden.


Wat doen we als ouders?
Vele handen maken licht werk. Zonder de vrijwillige inzet van vele ouders in diverse commissies zouden we het lang niet zo leuk kunnen maken.

De volgende commissies zijn actief   

Wat is het verschil tussen OR en MR?
Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Ouders en leerkrachten praten via de MR mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.

De OR zorgt voor de extra activiteiten op school. De slagroom op de “sfeertaart” zogezegd. De OR bemoeit zich niet met de inhoud en de organisatie van het onderwijs. We gaan er van uit dat de MR zich sterk maakt voor de inhoud. Wij dragen zorg voor een leuke verpakking!

De OR zoekt nieuw bloed, kom jij ons helpen?
De kinderen en  de ouderraad kunnen jouw hulp en betrokkenheid goed gebruiken. Je inzet als ouder is meer dan welkom, en vele handen maken nu eenmaal licht werk!                                                                                                                               

In de volgende commissies zijn per direct nieuwe ouders nodig:

*Verkeerscommissie      

*Cultuurcommissie        

*Biebcommissie

Aarzel niet, meld je aan! Stuur een mail naar de ouderraad@pieterbrueghelschool.nl, vermeld je gegevens en de commissie die je voorkeur heeft. Wij brengen je dan in contact met één van de ouders uit de door jou genoemde commissie. Ook voor vragen en/of tips over leuke activiteiten kun je ons mailen.

ouderraad@pieterbrueghelschool.nl | | - Logo Pieter Brueghelschool klein.jpg

 

Hieronder de leden van de ouderraad schooljaar 2015-2016 en de taak die zij vervullen.

Vragen kunt u stellen via ouderraad@pieterbrueghelschool.nl 

Naam

Taak Ouderraad

Juno Nimis

voorzitter

Sonja Blanken

Secretaris

Michel Kleinhuis

Penningmeester

Jiska Brouwer

Vaste activiteiten EvB

Martijn van Beverwijk

Cultuurcommissie EvB/Bauer

vacature

Bibliotheek Bauerstraat

Jolanda van Heel

Vaste activiteiten Bauerstraat

Annemiek Zwartkruis

Verfraaiing EvB/schooltuinen

Leonie Nijenhuis

Sport

Jeanet Gerritsen

Verkeer

Ryklof Wander

Bibliotheek EvB

Linda Gramser

Verfraaiing Bauerstraat

Sjoerd Kaarsemaker

Schooltuin EvB

Documenten ouderraad

Ouderraad Jaarverslag 2013-2014

- verslag kascontrole 6-10-14