Stel cookie voorkeur in

Schooldocumenten

(Beleids)documenten

Op onze school zijn diverse (beleids)documenten aanwezig.

Op deze pagina proberen wij deze zoveel mogelijk te bundelen. U kunt op de naam van het document klikken om deze in te zien. De documenten zijn ook te vinden bij de rubrieken waar ze bij horen. Mocht u specifieke documenten missen dan horen wij dat graag! Stuur hiervoor een mailtje naar: sebas@pieterbrueghelschool.nl

schoolgids

de schoolgids van de Pieter Brueghelschool. In de schoolgids vertellen wij wat ouders kunnen verwachten van deze school: hoe ziet het onderwijs er uit, welke activiteiten zijn er, hoe komt de school zijn verplichtingen na, met welke instanties werkt zij samen, wat wordt er van ouders verwacht, bij wie kun je terecht met klachten, hoe is de school georganiseerd.  Kortom, alles wat ouders willen weten als zij een schoolkeuze voor hun kind gaan maken of al hebben gemaakt. 

Schoolplan

In dit plan geven wij aan op welke wijze wij onze schoolontwikkeling op de langere termijn (5 jaar) vorm geven

Jaarontwikkelplan (JOP)

In dit document leggen wij jaarlijks onze beleidsvoornemens vast en beschrijven wij hoe wij het komende schooljaar onze school organiseren. 

ouderkalender

Het jaarrooster, de activiteiten voor kinderen en ouders en de organisatie van de school nemen wij op in de jaarkalender. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit document kunt u lezen hoe wij onze school passende zorg aan de kinderen bieden. 

Pestprotocol

 

Beleidsplan HB

We hebben een visie van een school waarbij alle leerlingen, inclusief de hoog- en meerbegaafden een plek hebben waar ze zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren op de reguliere toetsen en een aanbod krijgen waarmee ze uitgedaagd worden en leren leren en leren denken.

SBP De BasisFluvius

Twee besturen voor primair onderwijs in Arnhem hebben samen een missie voor het onderwijs aan de kinderen van Arnhem ontwikkeld. 
De Basis en Fluvius willen het beste onderwijs voor ieder kind in Arnhem, zoveel mogelijk in de wijk waar het kind woont. Dit vraagt van onze scholen een nauwe samenwerking en aanvulling zodat er diversiteit aan Passend Onderwijs is. Beide stichtingen werken dan ook nauw samen als DeBasisFluvius en ontwikkelen samen eenduidig beleid. In het beleidsplan is uiteengezet wat wij de komende jaren samen willen bereiken.