Stel cookie voorkeur in

Schoolgids, Jaarplan, schoolveiligheidsplan en SOP (Schoolondersteuningsprofiel)

In de schoolgids beschrijven we de doelen van de Pieter Brueghelschool en waar we voor staan. Als uw kind hier op school komt, krijgt u deze van ons mee. Het geeft inzicht in wat we doen. Voor alle ouders is er ook een digitale versie van de schoolgids. Die kunt u hiernaast downloaden.

Het jaarplan 2017-2018 beschrijft onze beleidsvoornemens, leggen wij verantwoording af over ons onderwijs en geven wij inzicht in de organisatorische kant van ons onderwijs. Het jaarplan kunt u hiernaast downloaden.

Iedere school stelt een SOP (Schoolondersteuningsprofiel) op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school

  • het niveau van de basisondersteuning,
  • welke extra ondersteuning de school kan bieden,
  • hoe deze ondersteuning is georganiseerd en
  • wat de ambities zijn.


Schoolveiligheidsplan
De veiligheid van alle mensen die onze scholen bezoeken of er werkzaam zijn, is een groot goed. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico- inventarisatie, personeelsbeleid et cetera. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat voor de scholen die onder onze stichtingen vallen, duidelijk is hoe te handelen in geval van onveilige situaties. (http://www.evpt.nl/)
Daartoe is dit veiligheidsplan opgesteld, welke geldt voor alle scholen en alle medewerkers ( een ieder die door de directeur is gemachtigd )die vallen onder:
• SCKPO Delta
• De Basis
• Stichting Fluvius

Op school is de scholengids Arnhem en omstreken verkrijgbaar. Daarin vind u in het kort informatie over alle basisscholen in Arnhem.

Informatie over alle scholen in Nederland vind u op de website van Scholen op de kaart.