Stel cookie voorkeur in

Schoolgids, Jaarplan en SOP (Schoolondersteuningsprofiel)

In de schoolgids beschrijven we de doelen van de Pieter Brueghelschool en waar we voor staan. Als uw kind hier op school komt, krijgt u deze van ons mee. Het geeft inzicht in wat we doen. Voor alle ouders is er ook een digitale versie van de schoolgids. Die kunt u hiernaast downloaden.

Het jaarplan 2017-2018 beschrijft onze beleidsvoornemens, leggen wij verantwoording af over ons onderwijs en geven wij inzicht in de organisatorische kant van ons onderwijs. Het jaarplan kunt u hiernaast downloaden.

Iedere school stelt een SOP (Schoolondersteuningsprofiel) op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school

  • het niveau van de basisondersteuning,
  • welke extra ondersteuning de school kan bieden,
  • hoe deze ondersteuning is georganiseerd en
  • wat de ambities zijn.

Op school is de scholengids Arnhem en omstreken verkrijgbaar. Daarin vind u in het kort informatie over alle basisscholen in Arnhem.

Informatie over alle scholen in Nederland vind u op de website van Scholen op de kaart.