Stel cookie voorkeur in

Academische Opleidingsschool

Onze school is een academische opleidingsschool. Wij werken nauw samen met de PABO. Centraal in deze samenwerking staat de driehoek: opleiden, onderzoek en professionaliteit. Elk jaar kiezen we een ontwikkelthema van de school waarbinnen wij praktijkonderzoek doen. Vorig jaar was dat Talentontwikkeling ( leren leren) en komend jaar kiezen we voor de onderzoekende houding van kinderen. Rondom dit onderzoeksthema stellen we een kenniskring samen die bestaat uit de specialist binnen de school, de schoolopleider, de instituutsopleider van de PABO, twee leerkrachten en de directeur. Studenten uit de kernfase van de opleiding (tweede en derde jaar) en LIO-studenten schuiven aan; zij doen een deelonderzoek dan wel een afstudeeronderzoek binnen hetzelfde thema. De kenniskring schrijft het onderzoeksplan en organiseert, regelt en faciliteert de uitvoering daarvan. In een jaarverslag leggen we verantwoording af.