Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De MR van de Pieter Brueghelschool bestaat uit de volgende personen:

Ouders 

Hanneke Spoorenberg (voorzitter)
Jolanda van Heel
Jorn Leistra

Team

Carolien Salari
Ronald van Kranen
Yasmine Dijkstra
 

Afvaardiging in de GMR

Carolien Salari

 
E-mailadres MR: mr@pieterbrueghelschool.nl 

'Het geeft een goed gevoel om mee te mogen denken en beslissingen te maken ten goede van de school. Het is een leuke club mensen om mee van gedachten te wisselen.'