Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school.
De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur te ontvangen zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.

Meer weten over de taken en bevoegdheden van de MR? De MR en het onderwijs

De foto's van andere leden worden z.s.m. toegevoegd.

Oudergeleding

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanneke Spoorenberg (voorzitter)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorn Leistra

(foto volgt)

Jolande van Heel

Personeelsgeleding

Ronald van Kranen (secretaris)

Yasmine Dijkstra

Caroline Salari

 

Huishoudelijk reglement 2017-2018

Agenda

 

Notulen

Notulen 21 februari 2018

Notulen 27 september 2017

Notulen 29 november 2017