Stel cookie voorkeur in

Onze Missie en Visie

Een betere wereld
Kinderen hebben ambities. Nu al. En straks waarschijnlijk nog meer.
Wij zien het als onze missie om ze te helpen deze ambities te verwezenlijken. Om ze kennis
en vaardigheden bij te brengen waarmee ze zichzelf en de wereld beter maken.
Met die drive openen we elke dag onze school.


Hoe doen we dat?
Wij hebben hoge verwachtingen van élk kind. Bij ons leren ze uit zichzelf te halen wat er in
zit. Erop te vertrouwen dat ze kunnen bereiken wat ze écht willen.
Dat gaat bij elk kind weer anders. Daarom bieden we verschillende manieren van leren aan.
Daarbij dagen we ze uit om creativiteit en fantasie in te zetten.
We leren onze kinderen te vertrouwen op zichzelf. Respect te hebben voor elkaar. Om
zelfstandig en samen te werken. We leren ze hun omgeving met een positief-kritische blik te
bekijken. En altijd weer stimuleren we ze om nét iets meer te doen dan ze al kunnen.


We zijn er voor onze leerlingen
Wij geloven dat wij als team het voorbeeld zijn voor onze leerlingen. Wij zijn écht met ze
begaan. Kinderen kunnen altijd bij ons terecht. Ze kunnen ons vertrouwen en we zorgen
voor een veilige omgeving. We gaan er steeds voor om ze te laten groeien. We vinden het
belangrijk om dit samen met ouders doen.


De toekomst
Wij zorgen ervoor dat kinderen goede mogelijkheden hebben voor hun toekomst. Daarom
blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Wij nemen
weloverwogen beslissingen over de toepassing daarvan. Zo willen wij ons onderwijs steeds
blijven verbeteren.

Deze thema ́s houden onze speciale aandacht:
- kennisontwikkeling
- het kunnen bieden van een breed scala aan werkvormen en lessen
- creatief, onderzoekend en probleemoplossend leren
- het hebben van aandacht voor: ‘Ik, de ander en mijn omgeving’

”Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel”