Stel cookie voorkeur in

Bovenbouw 6-7-8

Elke ochtend beginnen we met een kring. Op maandag is dat de vertelkring en op de andere dagen zijn het meestal de kinderen zelf die de kring verzorgen door het houden van een boekbespreking, een spreekbeurt of het bespreken van een krantenartikel. In de kringen is er ook tijd voor kinderen die iets bijzonders hebben meegemaakt en voor een instructie van de leerkracht. Wij werken met dag- en weektaken. Elke ochtend (of middag als er ’s ochtend gymnastiek of zwemmen is) is er reken- lees- en taal/spellingstijd vanuit de methodes. We werken met een circuit waarin er activiteiten zijn voor de kinderen die gericht zijn op het toepassen van hun vaardigheden.

De wereldoriënterende vakken, de muzisch -expressieve vakken, Engels en bewegingsonderwijs vinden plaats gedurende de overige uren van de dag in een evenwichtige samenstelling. De kinderen in de bovenbouw krijgen regelmatig huiswerk mee voor geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en Engels. Zo kunnen ze wennen aan het maken van huiswerk en leren ze dat dat effect heeft op de toets. We werken met moderne methodes en voeren veel klassengesprekken over de lesstof. Kinderen weten vaak al heel veel over bepaalde onderwerpen en nemen dingen van thuis mee. Wij stimuleren dat, sluiten daarbij aan en in onze lessen maken we er gebruik van. De kinderen werken vaak samen bij het maken van de opdrachten in de werkboekjes. Ze mogen ook zelf een andere manier kiezen om zich de doelen eigen te maken zoals het maken van een eigen samenvatting, een powerpoint, een muurkrant, een quiz enz; hierbij maken ze gebruik van de iPads, de laptops en de vaste computers in de klas en op de gang. Zo delen ze hun kennis en leren ze goed te begrijpen wat er gevraagd wordt ( eigenaarschap en leren leren). Bij handvaardigheid, tekenen en drama (waaronder het verzorgen van podiumvoorstellingen) zijn er soms gesloten opdrachten (daarmee oefenen ze bepaalde technieken en inzichten) en soms open opdrachten om de eigen vrije expressiviteit te ontwikkelen. Het leerlingenwerk wordt opgehangen of tentoongesteld in de klas of de hal. We dagen de kinderen uit om veel aandacht te besteden aan hun werk.