Stel cookie voorkeur in

Kleutergroepen 1-2

In de groepen 1/2 werken wij met thema’s en planborden. Op de planborden zijn kaartjes gemaakt met de namen van de kinderen. Tijdens de werkles kunnen de kinderen kiezen uit de kasten (puzzelen, voorbereidende reken- en taalopdrachten, constructiemateriaal, klein bouwmateriaal, tekenen, schilderen, knutselen, computer en nog veel meer ontwikkelingsmateriaal) en de hoeken ( huishoek, bouwhoek, leeshoek). Daarnaast zijn er wekelijks opdrachten die horen bij het thema. Deze opdrachten zijn verplicht en worden, naarmate de kleuters ouder worden, moeilijker. De kinderen mogen middels het planbord zelf kiezen wanneer in de week ze de opdrachten maken. De leerkrachten begeleiden dit. Elke ochtend en middag beginnen de kleuters in de kring. De kringen wisselen: er is een vertelkring, een instructiekring, een reken- taalkring, een boekenkring en een muziekkring.

Elke ochtend en middag spelen de kleuters afwisselend in de speelzaal/gymzaal en buiten op het plein en op woensdag kijken ze schooltelevisie. Elke ochtend is er een fruitpauze en lezen de leerkrachten de kinderen voor.

De leerkrachten volgen de ontwikkeling van de kleuters op alle gebieden door het bijhouden van een volgsysteem. De verplichte werkjes bij de thema’s kiezen de leerkrachten zo dat alle ontwikkelingsgebieden evenwichtig aan bod komen. Wij stimuleren het aanvankelijk lees- en rekenproces bij kinderen door de belangstelling van kinderen te voeden en ze een keuze te geven er mee aan de slag te gaan.