Stel cookie voorkeur in

Middenbouw 3-4-5

Wij werken met dag- en weektaken en in de groepen 3 met een planbord dat hoort bij de leesmethode. Elke ochtend (of middag als er ’s ochtend gymnastiek of zwemmen is) is er reken- lees- en taal/spellingstijd vanuit de methodes. We werken met een leescircuit waarin er activiteiten zijn voor de kinderen die gericht zijn op het van het vaardigheden.

De kinderen in groep 3 doen mee met tutorlezen. We hebben een goed ingerichte bibliotheek met een enorm aanbod aan aantrekkelijke boeken. Wij stimuleren de kinderen ook thuis te lezen.

De wereldoriënterende vakken, de muzisch -expressieve vakken, Engels en bewegingsonderwijs vinden plaats gedurende de overige uren van de dag in een evenwichtige samenstelling. We werken met moderne methodes en voeren veel klassengesprekken over de lesstof. Kinderen weten vaak al heel veel over bepaalde onderwerpen en nemen dingen van thuis mee. Wij stimuleren dat, sluiten daarbij aan en in onze lessen maken we er gebruik van. Ze mogen ook zelf een andere manier kiezen om zich de doelen eigen te maken zoals het maken van een eigen samenvatting, een powerpoint, een muurkrant, een Prezi, een quiz enz; hierbij mogen ze ook gebruik maken van de computers in de school. Zo delen ze hun kennis en leren ze goed te begrijpen wat er gevraagd wordt ( eigenaarschap en leren leren). Bij handvaardigheid, tekenen en drama (waaronder het verzorgen van podiumvoorstellingen) zijn er soms gesloten opdrachten (daarmee oefenen ze bepaalde technieken en inzichten) en soms open opdrachten om de eigen vrije expressiviteit te ontwikkelen. Het leerlingenwerk wordt opgehangen of tentoongesteld in de klas of de hal. We dagen de kinderen uit om veel aandacht te besteden aan hun werk.