Stel cookie voorkeur in

Samenwerking met ouders

Naast het lesprogramma is er gelukkig ook nog tijd voor leuke extra activiteiten op school zoals de sinterklaas- en kerstviering, de sportdag, het paasontbijt en het zomerfeest. Deze extra activiteiten worden georganiseerd door de ouderraad en betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

Voor de uitvoering ervan kan de ouderraad gelukkig rekenen op de inzet van enthousiaste hulpouders en teamleden van school. Zij vormen samen de verschillende activiteitencommissies.

Het bestuur van de ouderraad zorgt voor het innen en beheren van de ouderbijdrage en zorgt voor een zorgvuldige en verantwoorde besteding ervan. Elk najaar legt het bestuur in een ledenvergadering verantwoording af aan de ouders over de extra activiteiten en bestedingen die hebben plaatsgevonden. Alle ouders van school zijn van harte welkom op deze jaarlijkse  ledenvergadering

Wie zit in de ouderraad

De extra activiteiten worden georganiseerd vanuit verschillende commissies met enthousiaste ouders en het docententeam van school. Het dagelijkse bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Vanuit de commissies is één afgevaardigde ouder vertegenwoordigd in de ouderraad en ook vanuit het docententeam is er één afgevaardigde.

 

Activiteitencommissies

Contactgegevens

Zelf hulpouder worden in één van de activiteitencommissies of heb je een vraag voor de ouderraad? De ouderraad is bereikbaar per e-mail:  ouderraad@pieterbrueghelschool.nl. En via een fysiek postvakje in het keukentje van de onderbouw.

Vragen met betrekking tot de ouderbijdrage of andere financiële zaken? Mail ze rechtstreeks naar de penningmeester van de ouderraad Nancy Volkert penningmeesterpb@gmail.com

Wij stellen het op prijs als u met een automatische incasso betaald.

Automatische Incasso

Download HIER het Jaarverslag 2017/2018

Julia Hofstra 
Voorzitter

Moeder van Ruben, (groep 8), Tobias (groep 6) en Benjamin (groep 3)

 

Nancy Volkert
Penningmeester

moeder van Tijn (groep 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willemijn van der Meer
Secretaris

Moeder van Daan (groep 8) Job (groep 6) en Luuk (groep 4)