Stel cookie voorkeur in

Pieter Brueghelschool +

Wetenschap- en technieklokaal

Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een Wetenschap- en Techniek lokaal met als voorlopige werktitel "FABLAB"  We hebben het lokaal ingericht als uitdagende leeromgeving voor alle kinderen; van kleuters t/m groep 8. We hebben oa de Bee-Bot ( programmeren), matten voor bij de Bee-Bot, Osmo ( een soort spiegel over de iPad met een cameraatje dat registreert wat het kind doet), Swinx (spelcomputer voor actieve spelletjes), een drone, extra tablets, een Eye Toy en de Makey Makey (alledaagse  dingen veranderen in “TouchPads”) aangeschaft.

Er zijn kasten met spullen die kinderen kunnen gebruiken om te ontwerpen, er staan poefjes en zitzakken en er blijven werktafels staan. We zetten ons dockingstation met de apple laptop er ook in waardoor we de iPads die we al hebben kunnen synchroniseren; de laptops voor de kinderen krijgen er ook een plekje. De iPads en de laptops  kunnen ook gewoon in de klassen gebruikt worden, net als nu.

Als constructiemateriaal hebben we Kapla gekocht en we zijn ons aan het oriënteren op technisch lego. KNEXX is ook nog een wens.

Dit FABLAB  is gericht op het ontwikkelen van de 21th century skills; de vaardigheden van de toekomst (kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen, creativiteit en digitale (leer)middelen). We willen de kinderen met zoveel mogelijk verschillende met (digitale) middelen laten werken en deze middelen gebruiken om tot een zo hoog mogelijke opbrengst van de andere 4 pijlers te komen. De school wordt hierdoor nog meer een afspiegeling van de lerende en werkende maatschappij.

Wij werken samen met het iXperium Arnhem

Snapet

In de groepen 4 t/m 8 gaan we dit jaar werken met de Snappet. Ieder kind heeft een eigen tablet waarop ze hun rekenwerk kunnen maken, het systeem kijkt het werk na, past het niveau aan en geeft herhalings- of verdiepingsstof aan de kinderen. De instructies blijven we geven volgens het directe instructiemodel; de leerkracht analyseert het werk van de kinderen, volgt hun vorderingen, doet interventies op de resultaten.

De tablets die we gebruiken hebben ook de mogelijkheid voor tekstverwerken en inloggen op internet; op die manier kunnen kinderen ze ook gebruiken voor het maken van werkstukken en het leren opzoeken van informatie die ze nodig hebben bij de verwerking van WO of het stellen van een onderzoeksvraag. 

Kijk hier voor een korte impressie van ons Wetenschaps- en Technnieklokaal