Stel cookie voorkeur in

Maakonderwijs

Wetenschap- en technieklokaal

De school beschikt over een FabLab – een technieklokaal dat gelegenheid biedt tot het geven van modern maakonderwijs. De school heeft een visie geformuleerd over maakonderwijs en zal het curriculum en de didactiek daarvoor in de komende jaren ontwikkelen en verankeren in de dagelijkse onderwijspraktijk. De kern van maakonderwijs bestaat uit onderzoekend en ontwerpend leren, waarbij eerder opgedane kennis en het creatieve proces van komen tot een eigen oplossing voor een gesteld probleem en deze oplossing ook daadwerkelijk realiseren (bouwen, maken, programmeren) centraal staan. Daarbij wordt gewerkt binnen de kaders van een ontwerp-cirkel waarin de stappen om te komen tot een goed ontwerp en de realisatie daarvan zijn vastgelegd.

Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met dit Wetenschap- en Techniek lokaal met als voorlopige werktitel "FABLAB"  We hebben het lokaal ingericht als uitdagende leeromgeving voor alle kinderen; van kleuters t/m groep 8. We hebben oa de Bee-Bot ( programmeren), matten voor bij de Bee-Bot, Osmo ( een soort spiegel over de iPad met een cameraatje dat registreert wat het kind doet), Swinx (spelcomputer voor actieve spelletjes), een drone, extra tablets, een Eye Toy en de Makey Makey (alledaagse  dingen veranderen in “TouchPads”) aangeschaft.

Dit FABLAB  is gericht op het ontwikkelen van de 21th century skills; de vaardigheden van de toekomst (kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen, creativiteit en digitale (leer)middelen). We willen de kinderen met zoveel mogelijk verschillende met (digitale) middelen laten werken en deze middelen gebruiken om tot een zo hoog mogelijke opbrengst van de andere 4 pijlers te komen. De school wordt hierdoor nog meer een afspiegeling van de lerende en werkende maatschappij.

Wij werken samen met het iXperium Arnhem

Voorbeeld van een les gedaan door groep 3/4

Maakles: ontwerp iets waarmee je afval op kunt rapen zonder vieze handen te krijgen. Hierna hebben ze het zelf gebouwd.

 

Resultaat

Na eenmaal alles met elkaar geschetst te hebben werd het idee van karton in 3-D nagemaakt.

Fablab impressie