Stel cookie voorkeur in

Maakonderwijs

Wetenschap- en technieklokaal

Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een Wetenschap- en Techniek lokaal met als voorlopige werktitel "FABLAB"  We hebben het lokaal ingericht als uitdagende leeromgeving voor alle kinderen; van kleuters t/m groep 8. We hebben oa de Bee-Bot ( programmeren), matten voor bij de Bee-Bot, Osmo ( een soort spiegel over de iPad met een cameraatje dat registreert wat het kind doet), Swinx (spelcomputer voor actieve spelletjes), een drone, extra tablets, een Eye Toy en de Makey Makey (alledaagse  dingen veranderen in “TouchPads”) aangeschaft.

Er zijn kasten met spullen die kinderen kunnen gebruiken om te ontwerpen, er staan poefjes en zitzakken en er blijven werktafels staan. We zetten ons dockingstation met de apple laptop er ook in waardoor we de iPads die we al hebben kunnen synchroniseren; de laptops voor de kinderen krijgen er ook een plekje. De iPads en de laptops  kunnen ook gewoon in de klassen gebruikt worden, net als nu.

Als constructiemateriaal hebben we Kapla gekocht en we zijn ons aan het oriënteren op technisch lego. KNEXX is ook nog een wens.

Dit FABLAB  is gericht op het ontwikkelen van de 21th century skills; de vaardigheden van de toekomst (kennisconstructie, samenwerking, probleemoplossend vermogen, creativiteit en digitale (leer)middelen). We willen de kinderen met zoveel mogelijk verschillende met (digitale) middelen laten werken en deze middelen gebruiken om tot een zo hoog mogelijke opbrengst van de andere 4 pijlers te komen. De school wordt hierdoor nog meer een afspiegeling van de lerende en werkende maatschappij.

Wij werken samen met het iXperium Arnhem

 

Fablab impressie