Stel cookie voorkeur in

Studiedag(en) Kanjertraining

24-01-2018

Sinds eind september wordt ons hele team getraind in de zogenaamde Kanjertraining. Middels drie hele dagen theorie en drie praktijkdagen worden wij geschoold in het zelf verzorgen van deze training met kinderen.

Dit schooljaar starten wij met het werken met de methode Kanjertraining in alle groepen. Dit is een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen te bevorderen. Hierbij komen thema's aan bod zoals jezelf voorstellen, je inleven in een ander, vriendschap en pesten. Door middel van oefeningen wordt er aan de sfeer in de klas gewerkt en krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag.

Het doel van zo'n kanjertraining is:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.