Stel cookie voorkeur in

Fout in de ouderkalender!

06-02-2019

In de ouderkalender staan de dagen donderdag 30 en vrijdag 31 mei niet gemarkeerd alszijnde vrije dagen. Op deze twee dagen zijn alle kinderen vrij i.v.m. hemelvaart!