Stel cookie voorkeur in

Samenwerken aan een nieuwe visie

Dit schooljaar werken we aan het opstellen van een nieuwe visie op onze school en ons onderwijs. Wij willen hier graag input voor vragen bij al diegenen die betrokken zijn bij onze school; We vragen het onze kinderen, de leerkrachten, ons bestuur, onze oud-leerlingen, de middelbare scholen en natuurlijk aan u: onze ouders.

In onze hallen (beide gebouwen) hangen flappen met vragen aan/voor ouders. Er liggen memoblokjes en pennen bij en aan jullie de vraag de flappen te vullen met antwoorden en suggesties. Die suggesties nemen we mee in het verdere vormingsproces van onze visie! We hopen op veel reacties!