Ieder schooljaar geven wij een ouderkalender uit. In deze kalender hebben we belangrijke data opgenomen
en allerlei activiteiten die voor dat schooljaar al vastliggen. Regelmatig ontvangt u de nieuwsbrieven.
Zijn er wijzigingen op de kalender of nieuwe belangrijke data, dan worden die vermeld in de
nieuwsbrief. Verder vindt u in deze kalender wat praktische informatie, zoals schooltijden,
trakteertips, wat te doen met hoofdluis enz. Uitgebreide informatie over de school, het lesprogramma,
regels en afspraken, namen en telefoonnummers enz. is opgenomen in de schoolgids van de Pieter
Brueghelschool.