Schooltijden

Schooltijden groepen 1 t/m 4

Maandag        – 8.30 - 12.00 en van 13.00 - 15.00

Dinsdag          – 8.30 - 12.00 en van 13.00 - 15.00

Woensdag      – 8.30 - 12.15 en ’s middags vrij

Donderdag      – 8.30 - 12.00 en van 13.00 - 15.00

Vrijdag            – 8.30 - 12.00 en ’s middags vrij

 

Schooltijden groepen 5 t/m 8

Maandag        – 8.30 - 12.00 en van 13.00 - 15.00

Dinsdag          – 8.30 - 12.00 en van 13.00 - 15.00

Woensdag      – 8.30 - 12.15 en ’s middags vrij

Donderdag     – 8.30 - 12.00 en van 13.00 - 15.00

Vrijdag            – 8.30 - 12.00 en van 13.00 - 15.00

 

De regels bij de inloop ’s ochtends:

De deuren gaan voor alle ouders en kinderen om 08.15 uur open.

Groep 5 t/m 8: U kunt meelopen met uw kind tot aan de kapstokken en daar afscheid nemen. Het kind gaat zelf de klas in.

Groep 1 t/m 4: U kunt uw kind in de klas brengen, afscheid nemen en weggaan (niet in de klas blijven).

We beginnen met de les om half 9. 

Voor alle groepen hebben we de regel: niet voor de klaslokaal ramen en in de gangen blijven staan. De hallen zijn beschikbaar voor u om verder te praten.

U kunt, naarmate uw kind ouder wordt, er voor kiezen om bij de buitendeur afscheid te nemen of uw kind zelf naar school te laten gaan. 

Halen en brengen:

Wij verzoeken u om uw kind lopend of fietsend te brengen/halen dan wel in ieder geval de auto te parkeren op toegestane plaatsen; ook als dat betekent dat u wat verder moet lopen. Dus niet op de stoepen en rondom de zebra aan de Bakenbergseweg, ook niet heel even! Er is een  gele streep aangebracht die aangeeft dat er niet gestopt (laat staan geparkeerd) mag worden Voor de Bauerstraat graag eenrichtingsverkeer aanhouden vanuit de rijrichting “Bakenbergseweg”. 

U bepaalt zelf door uw eigen parkeergedrag  de veiligheid van de kinderen. 

Veiligheid rondom de school:

Vanaf de openbare stoepen tot aan de deuren is het verplicht te lopen; fietsen mag niet. Fiets aan de hand!

 

Ons reglement