Stichting TSO Stap Vooruit is opgericht om het overblijven op de Pieter Brueghelschool in Arnhem te verzorgen. De Stichting TSO Stap Vooruit wordt bestuurd door Eric Derksen, Thea Hoogveldt, Rita van Silfhout en Ria Buurman. De dames zijn al vele jaren als overblijfkracht en coördinator actief en hebben dus al een geruime tijd ervaring in het verzorgen van de tussenschoolse opvang.

Eric heeft vooral veel bestuurlijke ervaring en houdt zich binnen de stichting ook vooral bezig met deze bestuurlijke en organisatorische kant. Ria en Rita zijn actief als coördinator. Thea is administratief medewerkster.

Samen met vrijwilligers verzorgen zij het overblijven. Onze vrijwilligers krijgen periodiek cursussen aangeboden. Tevens heeft een groot deel van onze vaste krachten een kinder-EHBO-diploma.

Voor meer informatie en het aanmeldformulier klik hier