Tussenschoolse opvang

Van 12.00 uur tot 13.00 uur hebben de kinderen lunchpauze. Zij eten dan een half uur bij hun leerkracht in de klas en gaan daarvoor of daarna buitenspelen.

Bij het buitenspelen houdt de pleinwacht zicht op de kinderen. De pleinwacht bestaat uit een mix van teamleden en vrijwilligers. De vrijwilligers zijn in het bezit van een EHBO diploma. Twee keer per jaar worden zij geschoold in o.a. de Kanjertraining, zodat zij dezelfde taal spreken als de leerkrachten. De kosten van de tussenschoolse opvang bedraagt € 35,- per schooljaar per kind.