Vooraf aan de inschrijving van nieuwe leerlingen vindt een kennismakingsgesprek plaats. Om een afspraak te maken (zo rond de derde verjaardag van uw kind) kunt u een mailtje sturen naar ansje.delacroix@floresonderwijs.nl of even bellen. Tijdens het gesprek krijgt u informatie over de school, onze visie en onze manier van werken en u krijgt een rondleiding door de school. Wij stellen het op prijs wanneer u uw zoon/dochter meeneemt; het is erg leuk om de school door de ogen van uw kind te bekijken!

Om uw kind daarna aan te melden op onze school moet u het digitale inschrijfformulier volledig invullen. Het formulier kunt u digitaal versturen en u ontvangt een ontvangstbevestiging.

Een maand voor de 4-de verjaardag van uw kind krijgt u een kaartje thuisgestuurd, gericht aan uw kind, waarop staat in welke klas en bij welke leerkracht(en) uw kind geplaatst is, wanneer hij/zij kan starten met het wennen. Er zijn 10 wenochtenden of 5 wendagen direct voorafgaande aan de dag dat uw kind 4 jaar wordt.

Bij de aanmelding van jongere broertjes of zusjes kunt u volstaan met het invullen en terugsturen van het digitale inschrijfformulier. U hoeft hiervoor geen gesprek aan te vragen.

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen in Nederland zorgplicht en daarmee de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Meer over deze regelgeving vind u onder deze link: Ouderbrief Passendwijs

Wilt u uw kind(eren) aanmelden op de Pieter Brueghelschool maak dan een afspraak met onze directeur Ansje.delacroix voor een gesprek: ansje.delacroix@floresonderwijs.nl of 026-4436566

U kunt het inschrijformulier invullen door op de knop kennismaking en aanmeldformulieren te gaan staan en dan kiezen voor aanmelden peuter of zij-instromer. Daarna kunt u het formulier verzenden.