Leerlingenraad

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.  Martin (directeur) is bij die vergaderingen aanwezig.

Waar de leerlingenraad precies over gaat vergaderen kunnen ze voor een deel zelf invullen.

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, zomerfeest, enz.

De mening van de leerlingen doet er toe. En de school wil graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. De leerlingenraad praat mee over zaken als de aankleding van het plein en de school, omgaan met pestgedrag, schoolregels en nog veel meer. De leerlingenraad bepaalt zelf de onderwerpen en de agenda van de vergaderingen.

In de kinderraad zitten kinderen die:

  • open staan voor de mening van een ander en een eigen mening hebben.
  • goed en serieus kunnen luisteren naar een ander.
  • opkomen voor de belangen van anderen en zichzelf.
  • het belangrijk vinden dat iedereen zich thuis voelt op onze school.
  • zich medeverantwoordelijk voelen voor een fijne sfeer op onze school.
  • creatief zijn en goede ideeën hebben.