Onze Klassen

We hebben op onze school  jaargroepen en combinatiegroepen. Het leerlingenaantal en het formatiebudget bepalen hoeveel jaargroepen we kunnen maken en hoeveel combinatiegroepen we hebben. Dit schooljaar hebben we 274 leerlingen (per 1 oktober); we hebben 12 groepen: 2 kleutergroepen, 2 groepen 3, groep 4, groep 4/5, groep 5/6, groep 6, 2 groepen 7, en 2 groepen 8.

In de klassen zitten doorgaans tussen de 21 en 30 kinderen. In elke klas is de eigen leerkracht dan wel zijn de twee eigen leerkrachten verantwoordelijk voor de groep en het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Daarnaast is er in vrijwel elke klas gedurende een deel van het jaar een student van de PABO aanwezig en in de onderbouw ook een student van het ROC (opleiding voor klassen- en onderwijsassistenten).

De school heeft een intern begeleider (specialist in de individuele onderwijszorg. Deze ondersteunt de leerkrachten bij het maken van handelingsplannen en groepsplannen, bij het organiseren van effectieve hulp voor de kinderen in de klas en zij organiseert de diagnostiek bij kinderen met leer- en gedragsbelemmeringen.