Levelwerk

(hoog)begaafde leerlingen

Bij ons wordt passend onderwijs aangeboden aan (hoog)begaafde leerlingen. Tijdens de lesactiviteit kunnen deze leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met compacten en verrijken. Leerlingen werken met een eigen leermap waarin opdrachten vanuit een ruim aanbod worden gegeven. Dit gebeurt aan de hand van de materialen van Levelwerk.

Levelwerk staat los van andere methodes. De verrijkingslijn (van groep 1 t/m 8) biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.