Maakonderwijs

Met maakonderwijs worden kinderen voorbereid op de toekomst doordat ze leren hun creativiteit te benutten en zo te durven experimenteren met mogelijke oplossingen voor vragen / problemen die voor hen betekenisvol zijn. Wij brengen kinderen kennis bij over deze problemen. Daarnaast oefenen zij in het toepassen van technische vaardigheden om die oplossingen te realiseren. 

Hierdoor is de motivatie van de leerlingen groot. 

Dit doen wij door kinderen te confronteren met ‘open problemen’ - problemen waar niet maar één goede oplossing is, en hen te laten samenwerken aan mogelijke oplossingen. Hierdoor leren ze van en met elkaar. Na onderzoek en ontwerp wordt de gekozen oplossing daadwerkelijk gerealiseerd, eerst als prototype en daarna als eindproduct.  Dit eindproduct kan worden beschouwd als een gestolde weergave van het creatieve leerproces. 

Leerlingen reflecteren hierbij constant op de gemaakte ontwerpen en prototypes en verbeteren waar nodig. Zo leren kinderen dat goed of fout niet bestaat in het maakonderwijs, maar dat je door oefenen en reflectie steeds beter kunt worden. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen van kinderen.