Notenvrije school

Op onze school is een leerling met een zeer levensbedreigende vorm van allergie (anafylaxie) voor noten. Dat betekent dat hij geen producten mag eten of drinken die (sporen van) deze allergenen bevatten of die in een fabriek zijn gemaakt waar noten worden verwerkt.

Binnen de school zijn leerkrachten door de ouders van deze leerling geïnformeerd over deze vorm van allergie en over wat te doen als het toch onverhoopt mis gaat. Tevens is er medicatie aanwezig en zijn alle gemaakte afspraken vastgelegd in een protocol. Maar voorkomen is natuurlijk altijd het allerbeste.

De Pieter Brueghelschool stelt zichzelf tot doel om leerlingen een plezierige en veilige plek te bieden. Daarom hebben wij besloten om ons schoolgebouw notenvrij te maken. De reden dat hiervoor is gekozen, is omdat noten (onzichtbare) sporen kunnen nalaten die ook al een ernstige reactie kunnen veroorzaken. Dit kan ook via de lucht of via aanraking van een tafel, speelgoed, muziekinstrument e.d. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een situatie waarin iemand in de klas een handje noten eet en een andere leerling met een notenallergie ernstig benauwd wordt.

We doen daarom een beroep op u als ouder en vragen u vriendelijk, doch dringend om uw kind(eren) geen boterhammen met notenproducten mee te geven naar school. Eet uw kind thuis noten, dan helpt het als handen en mond na afloop goed worden gewassen.

Er zijn drie uitzonderingen op dit strikte regime. Dit betreft pinda’s, pindakaas en chocoladepasta (melk, puur of hazelnoot). Uit testen is gebleken dat chocoladepasta’s een beperkt risico vormen (ook de hazelnootpasta). Deze kunnen dus gewoon op school gegeten worden. Pinda’s staan hier genoemd omdat er vaak misverstand over bestaat. Pinda’s zijn geen noten maar peulvruchten en ook pindakaas kan gegeten worden. Zaden en pitten zijn bijvoorbeeld ook veilig.

Alle andere producten met noten zijn dus onveilig. Mueslirepen, muesli bollen met noten, noten repen, en alle (biologische) notenpasta’s kunnen dus niet op school gegeten worden.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen, laat dit dan weten. U kunt hiervoor terecht bij Martin Bokx. Ook zijn de ouders van deze leerling graag bereid om uw vragen te beantwoorden. 

Meer informatie over allergie en anafylaxie kunt u ook vinden op de websites van Stichting Voedselallergie (www.voedselallergie.nl) en Stichting Het Nederlands Anafylaxis Netwerk (www.anafylaxis.nl)