Stel cookie voorkeur in
Sinds januari zijn wij druk bezig met onze nieuwe website. We staan open voor suggesties, op- of aanmerkingen. Mist u informatie dan willen we dat graag weten. Graag een reactie naar: sebas@pieterbrueghelschool.nl Alvast bedankt!

"Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel” in cognitief, sociaal-emotioneel en creatief opzicht: ik heb geleerd te leren."