Kanjerschool

De Pieter Brueghelschool is een Kanjerschool. Dat betekent dat onze school grote waarde hecht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om op school en daarbuiten op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Met behulp van de kanjertraining werken wij aan de volgende doelen:

  • Vertrouwen en veiligheid in de klas verhogen.

  • Sociale vaardigheden bij leerlingen versterken.

  • Pesten en andere conflicten voorkomen door diverse oplossingsrichtingen aan te leren.

  • Leerlingen bewust maken van hun eigenheid.

  • Leerlingen leren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

  • Actief burgerschap en sociale integratie bevorderen.

Ouders worden op de hoogte gesteld van het onderwerp dat op school behandeld wordt zodat zij weten waar aan gewerkt wordt en ook thuis aan kunnen sluiten.