Ouderraad (OR) en ouderbijdrage

Naast het lesprogramma is er gelukkig ook nog tijd voor leuke extra activiteiten op school zoals de sinterklaas- en kerstviering, de sportdag, het paasontbijt en het zomerfeest. Deze extra activiteiten worden georganiseerd door de ouderraad en betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

Voor de uitvoering ervan kan de ouderraad gelukkig rekenen op de inzet van enthousiaste hulpouders en teamleden van school. Zij vormen samen de verschillende activiteitencommissies.

Het bestuur van de ouderraad zorgt voor het innen en beheren van de ouderbijdrage en zorgt voor een zorgvuldige en verantwoorde besteding ervan. Elk najaar legt het bestuur in een ledenvergadering verantwoording af aan de ouders over de extra activiteiten en bestedingen die hebben plaatsgevonden. Alle ouders van school zijn van harte welkom op deze jaarlijkse  ledenvergadering.

Als u zelf kosten heeft gemaakt t.b.v. de ouderraad kunt u gebruik maken van onderstaand declaratieformulier.

 

Wie zit er in de ouderraad

De extra activiteiten worden georganiseerd vanuit verschillende commissies met enthousiaste ouders en het docententeam van school. Het dagelijkse bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Vanuit de commissies is één afgevaardigde ouder vertegenwoordigd in de ouderraad en ook vanuit het docententeam is er één afgevaardigde.

Contactgegevens

Zelf hulpouder worden in één van de activiteitencommissies of heb je een vraag voor de ouderraad? De ouderraad is bereikbaar via ouderraadpb@floresonderwijs.nl. En via een fysiek postvakje in de keuken van gebouw 8.