Leerlingenzorg en kwaliteit

Wanneer je als kind onderwijs volgt op de Pieter Brueghelschool, dan volgen we je ontwikkelingen nauwkeurig. Zowel op cognitief gebied (kennis en vermogen) als op sociaal-emotioneel gebied. Dit doen we o.a. door de inzet van het Cito leerlingvolgsysteem, methode toetsen, observaties, kind gesprekken, oudergesprekken en groepsbesprekingen. Zo kunnen we waar nodig de juiste zorg, uitdaging en ondersteuning inzetten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met leerkracht, kwaliteitscoördinator en ouders. Wanneer wij niet voldoende eigen mogelijkheden hebben om ondersteuning te bieden, schakelen we de hulp in van het samenwerkingsverband Passend Wijs in. Dit alles doen we altijd in nauwe samenwerking met ouders.

De zorg voor de kinderen loopt volgens een vaste structuur en valt onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht(en) van het kind. De kwaliteitscoördinator speelt daarbij een essentiële rol. Zij vervult de rol van leercoördinator, trendanalist en zorgregisseur.

  • Als zorgregisseur regisseert zij samen met leerkrachten de zorg van leerlingen en coördineert de inzet van ondersteuning vanuit Passend Onderwijs binnen de school.

  • Als trendanalist bepaalt zij samen met leerteams cyclisch (schoolbrede)ambities adhv analyses. De focus ligt op het ondersteunen van leerkrachten en leerteams bij het maken van analyses, het vertalen naar plannen van aanpak en de implementatie daarvan in de groep.

  • Als leercoördinator coördineert de professionalisering (het leren van en met elkaar) binnen de school. Zij adviseert de leerkracht en geeft desgewenst coaching en/of video-interactie-begeleiding. De focus ligt op coaching van sterke instructie vaardigheden (EDI & leerprincipes van Rosenshine), leerkrachtvaardigheden, sterk klassenmanagement en de inrichting van het klaslokaal/school.