Ziekmeldingen

Bij ziekte, doktersbezoek of als uw kind om een andere dringende reden niet of te laat op school komt s.v.p. vóórdat de school begint melden op school. Dit kan telefonisch bij de conciërge of administratie, maar het liefst via Social Schools. Wanneer wij voor 9 uur geen telefoontje van de ouders hebben gekregen, bellen wij op om te vragen of het kind ziek is. Dat doen we omdat wij zeker willen weten dat het kind niet ergens tussen thuis en school is “zoekgeraakt”.

 

Verlof en verlof buiten de vakantiedagen

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakantie is (behalve voor kinderen van 4 jaar) niet mogelijk, tenzij de ouder(s)/ \verzorger(s) een beroep uitoefenen waardoor het echt onmogelijk is om een gezinsvakantie te vieren in één van de schoolvakanties. Omschreven is dat ouders in dat geval (dus als er in het hele jaar geen vakantie mogelijk is) het recht hebben om eenmaal een gezinsvakantie te vieren gedurende 10 schooldagen; het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt.

Verlof wordt niet toegekend bij familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte, verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Verlof wordt wel toegekend bij verhuizing van het gezin, gezinsuitbreiding, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten dan wel een ernstige ziekte of het overlijden van een bloed- of aanverwant, viering van een 25-40-50-jarig ambtsjubileum en het 12,5- 25- 40- 50-of 60 jarig huwelijksfeest van bloed-of aanverwanten.

De directie beslist over een verzoek voor verlof van ten hoogste 10 dagen volgens deze regelgeving. Bij meer dagen beslist de consulent Leerling-zaken.

Verlof aanvragen gaat via Social Schools