Samenwerken

Een goede samenwerking tussen school en ouders zorgt ervoor dat een kind zich beter ontwikkelt en zorgt voor zelfvertrouwen. Veel onderzoek toont aan dat ouderbetrokkenheid goed is voor kinderen. De samenwerking tussen ouders en school ziet er bij ons als volgt uit.

Nieuwjaarsreceptie en eindfeest

Wij openen het schooljaar met een nieuwschooljaarsreceptie. Tijdens deze receptie kunnen ouders, kinderen en leerkrachten onder het genot van een hapje en een drankje kennis met elkaar maken. Het schooljaar wordt afgesloten met een spetterend eindfeest. Met elk jaar een ander thema. Om zo met elkaar het jaar door te spreken en feestelijk de vakantie in te gaan.

Gesprekken

In het begin van het schooljaar hebben de leerkrachten een omkeergesprek met ouders. In dit eerste gesprek vertellen ouders over hun kind(eren). In de loop van het jaar is er een aantal gesprekken gepland. Daar wordt u voor uitgenodigd, of u kunt zich inschrijven. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met de leerkracht. Ook kan het zijn dat de leerkracht contact opneemt. 

De vorm van de gesprekken met ouders en kinderen is momenteel in ontwikkeling. Wij houden u hiervan op de hoogte. 

Prestaties en inloopmomenten

Gedurende het jaar zijn er diverse momenten dat ouders de school inkomen om te genieten van presentaties en tentoonstellingen. Dit zijn namelijk belangrijke onderdelen in ons onderwijs. Zo leren kinderen presenteren en kunnen ouders mee genieten van wat zij geleerd hebben. Ook verwelkomen wij ouders wanneer zij onze kinderen willen leren over hun beroep door te vertellen wat zij doen, of door kinderen dit zelf te laten ervaren.

Café Pieter Brueghel

Dit zijn informele thema-avonden voor ouders en leerkrachten om te sparren over de ontwikkelingen op de Pieter Brueghelschool. Hierbij is ons gezamenlijke doel dat we het beste uit de kinderen halen.
Onder het motto: “Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel: ik heb geleerd te leren.”

De avonden staan in verbinding met de studiedagen van het team. Ouders hebben de meeste kennis over hun kinderen en wij als school over het onderwijs. Zo gaan we van communiceren naar participeren en zorgen we voor educatief partnerschap.

Tijdens een Café Pieter Brueghel gaat het vooral om het gesprek. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Ook spelen ouders een grote rol in de vorm van een zeer actieve medezeggenschapsraad en ouderraad.