Maakonderwijs

Om te maken, moet je oefenen

Met maakonderwijs worden kinderen voorbereid op de toekomst doordat ze leren hun creativiteit te benutten om te durven experimenteren met eventuele oplossingen voor vragen/problemen die voor hen betekenisvol zijn. Hierdoor is de intrinsieke motivatie van de leerlingen groot.

Dit doen wij door kinderen te laten samenwerken: hierdoor leren ze van en met elkaar. Na onderzoek en ontwerp wordt de oplossing daadwerkelijk gerealiseerd, eerst als prototype en daarna als eindproduct.

Leerlingen reflecteren hierbij constant op de gemaakte ontwerpen en prototypes en verbeteren waar nodig.

Zo leren kinderen dat goed of fout niet bestaat in het maakonderwijs, maar dat je door reflectie alleen maar beter kunt worden.

De leerlingen kunnen hun ontwerp en oplossing aan elkaar presenteren. Daarbij kunnen zij zowel feedback in ontvangst nemen als feedback geven.

Kinderen die op deze manier “maker” worden, leren ongemerkt en op speelse wijze en worden uitvinders.