Gezonde school

Bewegen en sporten: het verbetert niet alleen de gezondheid, vitaliteit, fitheid en motoriek van leerlingen, maar draagt ook bij aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Op de Pieter Brueghelschool krijgen alle groepen twee keer per week, 45 minuten bewegingsonderwijs van een vakdocent. Kinderen maken zo kennis met een breed aanbod van activiteiten waarin bewegen centraal staat. Zo leren ze, binnen hun eigen mogelijkheden, beter bewegen en met elkaar om te gaan. Hierdoor ontstaat plezier in bewegen. En beweegplezier draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl.