Ouderbijdrage

Buiten het reguliere lesprogramma om organiseert de ouderraad nog verschillende activiteiten zoals het zomerfeest, de sportdag, de sinterklaas- en kerstviering. Deze extra activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die voor dit jaar is vastgesteld op € 40,00 per kind.

Voor ons jaarlijkse schoolreisje wordt in het voorjaar een aparte bijdrage gevraagd. Het bedrag is afhankelijk van de bestemming.

Het bestuur van de  ouderraad zorgt voor het innen en beheren van de ouderbijdrage en zorgt voor een zorgvuldige en verantwoorde besteding ervan.