Cultuuronderwijs

Op de Pieter Brueghelschool brengen wij de kinderen kennis en vaardigheden bij waarmee ze zichzelf en de wereld beter kunnen maken.

Cultuuronderwijs draagt daaraan bij, doordat kinderen hun creativiteit ontwikkelen en leren inzetten. Kinderen maken kennis met en beleven door te doen. Dit doen zij niet alleen in de cultuurvakken beeldende kunst, muziek, dans, drama, literatuur, poëzie, media en cultureel erfgoed.

Wij doen dit door enerzijds onze procesgerichte aanpak, waarbij de focus niet alleen ligt op het resultaat, maar vooral ook op de weg ernaartoe.

We dagen ze hierbij uit om de kennis en hun talenten te gebruiken om zelf dingen te onderzoeken, ontwerpen en creëren.

Door cultuuronderwijs op de Pieter Brueghelschool ontwikkelen de kinderen zichzelf en maken kennis met schoonheid. Ze krijgen hierdoor een bredere blik, meer inzicht en beleven meer van de wereld om hen heen.