Informatievoorziening

Wij gebruiken SocialSchools als communicatiesysteem met de ouders. De ouders hebben allemaal een koppelcode gekregen waarmee zij zelf de gegevens (per kind, voor elk kind is er een eigen koppelcode) hebben ingevoerd. U krijgt in uw privé mailbox (op het e-mailadres dat is ingevoerd) de nieuwsbrieven en informatie van de leerkrachten binnen.

Het intekenrooster voor de oudergespreksavonden krijgen de ouders ook op deze manier zodat zij zich thuis kunnen inschrijven op de tijd van hun keuze.

Bij het begin van een nieuw schooljaar zetten wij alle gegevens die de ouders hebben ingevoerd over naar de nieuwe groep en de nieuwe leerkracht(en). Ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Zitten de kinderen eenmaal in het systeem dan is dat voor de duur van de hele schoolperiode.

Nieuwe ouders krijgen bij de start van hun kind bij ons op school een koppelcode waarmee ze eenmalig zelf hun kind moeten invoeren.Onze website is een grote bron van informatievoorziening. U vindt er alle documenten en alle actuele informatie.

Website Social Schools

 

Contactmomenten

Jaarlijks organiseren wij een aantal contactmomenten tussen ouders en school. Dat zijn: een informatieavond, een inloopavond en drie avonden voor gesprekken met de leerkracht van uw kind (in september de omkeergesprekken, in februari na het eerste rapport en aan het eind van het schooljaar na het tweede rapport). In de jaarkalender, die in de eerste schoolweek meegaat naar huis, vindt u hierover alle informatie en de data. Natuurlijk is het altijd mogelijk om tussendoor een afspraak te maken met de leerkracht als u daaraan behoefte heeft, net zo goed als het voor kan komen dat de leerkracht u vraagt om een extra gesprek.