Resultaten

In de visie van onze school beschrijven we de evenwichtige ontwikkeling van kinderen in cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve zin. In die lijn ligt het voor de hand de resultaten ook over die drie gebieden te meten. De opbrengsten in cognitieve zin zijn eenvoudig te meten: wij nemen voor alle instrumenteel-cursorische vakken landelijk genormeerde toetsen af in alle groepen (ook bij de kleuters), in groep 7 nemen we de entreetoets af en in groep 8 de eindtoets (allemaal van het CITO). Naar de inspectie leggen wij verantwoording af over die resultaten; zowel voor de eindtoets als voor de tussentoetsen.

In de rapporten van uw kind staan de uitslagen van deze toetsen vermeld zodat u elk jaar volledig geïnformeerd bent.

Het voortgezet onderwijs stuurt ons nog 5 jaar na het verlaten van de school de cijferlijsten van onze oud-leerlingen door zodat we zicht hebben op de kwaliteit van onze advisering. Dergelijke gegevens gebruiken wij om de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs te evalueren.

De vraag is of dit ook genoeg zegt over de sociaal- emotionele ontwikkeling. Kinderen die zich niet prettig voelen, leren in het algemeen niet goed; ze staan niet open voor hun leeromgeving. Leeropbrengsten kunnen dus een betrouwbare indicatie zijn maar dat hoeft niet. We werken met een volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling (KanVAS voor groep 1 t/m 8 en) om hier zicht op te krijgen. Vanuit de Kanjertraning worden aan de leerkrachten diverse tools geboden om kinderen hierin te ondersteunen. 

KLIK HIER voor de website Scholen op de kaart. Op onze schoolpagina staat meer informatie over o.a. de resultaten.