Verzuim en verlof

Verzuim

Bij ziekte, doktersbezoek of als uw kind om een andere reden niet of te laat op school komt, dan kunt u dit voor 08:20 uur melden. Dit kan telefonisch of via Social Schools. Wanneer u kind afwezig is en wij hebben nog niks gehoord, dan bellen wij zelf op uit voorzorg.

Verlof

Leerlingen hebben in een schooljaar twaalf weken vakantie. Uitstapjes en vakanties dienen daarom in die twaalf weken te worden gepland.

In een aantal gevallen kan extra verlof worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor een huwelijk, een overlijden of voor religieuze verplichtingen. Tot en met 10 schooldagen beslist de schooldirecteur over de aanvraag. Als het gaat over meer dan 10 schooldagen, dan moet de leerplichtambtenaar een beslissing nemen.

KLIK HIER voor meer informatie.