Aanmeldformulier

Na aanmelding, of nadat uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, heeft de school 6 weken de tijd om te reageren. De school beslist of uw kind wordt toegelaten en laat u dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan de school deze periode met 4 weken verlengen. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de school vragen om extra informatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen geven vanwege hun zorgplicht. Pas als de leerling 4 jaar wordt, maakt de school van de toelating een formele inschrijving. Meld uw kind minimaal 10 weken voordat het 4 jaar wordt aan op de basisschool. U mag uw kind vanaf 3 jaar aanmelden.

Gegevens kind

Burgerservicenummer Graag bij een volgende bezoek aan de school meebrengen: kopie van het officiële document van de belastingdienst waarop het BSN-nummer van uw kind staat vermeld. (kopie van eigen identiteitskaart van uw kind, of eigen paspoort van uw kind, of een uittreksel uit het bevolkingsregister waar het BSN-nummer op vermeld staat, of een kopie van de zorgpas waar het BSN-nummer op staat vermeld.)
Kruis aan wat van toepassing is.
Kruis aan wat van toepassing is.
Kruis aan wat van toepassing is.
Kruis aan wat van toepassing is.
Kruis aan wat van toepassing is.
Kruis aan wat van toepassing is.

Schoolloopbaan: vul dit in als uw kind hiervoor op een andere basisschool was.

Gegevens verantwoordelijke personen: ouder(s)/ verzorger(s)/ voogd(en)

Ouder/ verzorger/ voogd 1

(on)gehuwd, gepartnerd, samenwonend, gescheiden, weduwe/ weduwnaar
vader, moeder, voogd, anders

Ouder/ verzorger/ voogd 2

(on)gehuwd, gepartnerd, samenwonend, gescheiden, weduwe/weduwnaar
vader, moeder, voogd, anders

Vragen vanuit samenwerkingsverband PassendWijs

Kruis aan wat van toepassing is
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft of de school schat in dat mogelijk extra ondersteuning nodig is, ontvangt u van de school de informatiebrief voor ouder(s)/verzorger(s). Deze informatiebrief vindt u ook op de website www.swv-passendwijs.nl onder de informatie voor ouders. UIterlijk 10 weken voordat uw kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden, wordt in overleg met ouders een start gemaakt met de uitvoering van de zorgplicht.
Denk hierbij aan lichamelijk, leren, werkhouding, sociaal-emotioneel.

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Kruis aan wat van toepassing is
Kruis aan wat van toepassing is.

Ondertekening