Schooltijden

 

 

Schooltijden groepen 1 t/m 8

Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 14.00 uur

Vakanties 2022-2023

 • Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
 • Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2023
 • Pasen (2e Paasdag) - maandag 10 april 2023
 • Meivakantie incl. Koningsdag 24 april t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaartsdag en verplichte vrije dag erna 18 mei en 19 mei 2023
 • Pinksteren (2e Pinksterdag) maandag 29 mei 2023
 • Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

Vakanties 2023-2024

 • Herfstvakantie 16 oktober t/m 22 oktober 2023
 • Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 7 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 18 februari 2024
 • Pasen (2e Paasdag) - maandag 1 april 2024
 • Meivakantie incl. Koningsdag  en Hemelvaart 29 april t/m 12 mei 2024
 • Pinksteren (2e Pinksterdag) maandag 20 mei 2024
 • Zomervakantie 08 juli t/m 18 augustus 2024

Studiedagen en studiemiddagen 2023-2024 (gelden allemaal voor de groepen 1 t/m 8)

 • vrijdag 15 september 2023 - vanaf 12.00 uur
 • dinsdag 3 oktober 2023 - de hele dag
 • woensdag 15 november 2023 - vanaf 12.00 uur
 • woensdag 6 december 2023 - de hele dag
 • vrijdag 26 januari 2024 - vanaf 12.00 uur
 • maandag 19 februari 2024 - de hele dag
 • vrijdag 8 maart 2024 - de hele dag
 • woensdag 20 maart 2024 - vanaf 12.00 uur
 • dinsdag 2 april 2024 - de hele dag
 • vrijdag 31 mei 2024 - vanaf 12.00 uur
 • donderdag 13 juni 2024 - de hele dag

De regels bij de inloop ’s ochtends:

De deuren gaan voor alle ouders en kinderen om 08.20 uur open.

Groep 5 t/m 8: U kunt meelopen met uw kind tot aan de kapstokken en daar afscheid nemen. Het kind gaat zelf de klas in.

Groep 1 t/m 4: U kunt uw kind in de klas brengen, afscheid nemen en weggaan (niet in de klas blijven).

We beginnen met de les om 08.30 uur. 

Voor alle groepen hebben we de regel: niet voor de klaslokaal ramen en in de gangen blijven staan. De hallen zijn beschikbaar voor u om verder te praten. U kunt, naarmate uw kind ouder wordt, ervoor kiezen om bij de buitendeur afscheid te nemen of uw kind zelf naar school te laten gaan. 

Halen en brengen:

Wij verzoeken u om uw kind lopend of fietsend te brengen/halen dan wel in ieder geval de auto te parkeren op toegestane plaatsen; ook als dat betekent dat u wat verder moet lopen. Dus niet op de stoepen en rondom de zebra aan de Bakenbergseweg, of half op de stoep aan de Buerstraat. Ook niet heel even! Er is een gele streep aangebracht die aangeeft dat er niet gestopt (laat staan geparkeerd) mag worden. Voor de Bauerstraat graag eenrichtingsverkeer aanhouden vanuit de rijrichting “Bakenbergseweg”. U bepaalt zelf door uw eigen parkeergedrag de veiligheid van de kinderen. 

Veiligheid rondom de school:

Vanaf de openbare stoepen tot aan de deuren is het verplicht te lopen; fietsen mag niet. Fiets aan de hand!